Naredbe i prečaci za kopiranje, izrezivanje i lijepljenje u macOS

Može postati prevelika smetnja ručno kopirati cijeli tekst, pogotovo ako je dugačak. Na ovaj način, ono što mi uvijek preporučujemo jest neka vam iPhone bude pri ruci kako biste mogli snimiti sliku teksta . Bitno je da je tekst potpuno jasan, te da je osvjetljenje primjereno da uhvati sve detalje. Moramo imati na umu da će je proširena stvarnost pokušati otkriti, a sve dok olakšavamo vizualizacijski zadatak, moći ćemo postići izvrstan rezultat.Da biste napravili kopiju, morat ćete snimiti sliku iPhone kamerom. Ako imate uključenu iCloud sinkronizaciju, ova će se fotografija automatski pojaviti u vašoj biblioteci fotografija i pristupit ćete joj putem odgovarajuće aplikacije koja se nalazi u Fotografijama. U ovom slučaju, ono što ćete uvijek morati učiniti je preuzeti fotografiju na svoje računalo i otvoriti je u načinu pregleda. Automatski će macOS skenirati sliku u potrazi za tekstom. Važno je napomenuti da je to funkcija koja dostupan je na macOS-u Monterey ili novijem. Od tog trenutka pomoću pokazivača možete prijeći preko dotičnog teksta. Radeći klasično povlačenje, moći ćete odabrati sve što ćete željeti kopirati odabirom plave pozadine. Tada možete odabrati pritisnuti odgovarajuću naredbu za kopiranje, a zatim zalijepiti. Ali možete odabrati i druge funkcije, ovisno o tekstu ili broju koji ćete kopirati.