Slack programer stvara aplikaciju za Windows 95 za Mac